1. Home
 2. MİMARLIK
 3. Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması
Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması
0

Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması

0
0
Başvuru tarihi geçmiştir

Yarışma Amacı:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır.
Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Salacak kıyısının tasarlanmasıdır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı : 18 Haziran 2020, Perşembe
 • Son Soru Sorma Tarihi : 9 Temmuz 2020, Perşembe
 • Yanıtların İlanı : 13 Temmuz 2020, Pazartesi
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 1 Eylül 2020, Salı
 • Posta ile Teslim Alım için Son Tarih : 3 Eylül 2020, Perşembe
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 11 Eylül 2020, Cuma
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : 19 Eylül 2020, Cumartesi

Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir.

Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şunlardır:

 • TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Şartname ve Eklerinin Temini:

Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 90 TL (Doksan Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.
Banka hesap bilgisi: IBAN TR83 0001 5001 5800 7294 544045
VAKIFBANK Valide Sultan Şubesi
EDTS KODU 99010

Ödüller:
 • Eşdeğer Ödül 150.000 TL (3 adet)
 • 1. Mansiyon 50.000 TL
 • 2. Mansiyon 50.000 TL
 • 3. Mansiyon 50.000 TL
 • 4. Mansiyon 50.000 TL
 • 5. Mansiyon 50.000 TL

Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
YARIŞMA SİTESİ

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir