1. Home
  2. SÖYLEŞİ
  3. Metamorfoz ve Geleceğin Şehirleri Röportaj Dizisi-3 CRİT / Mumbai – Hindistan
Metamorfoz ve Geleceğin Şehirleri Röportaj Dizisi-3 CRİT / Mumbai – Hindistan

Metamorfoz ve Geleceğin Şehirleri Röportaj Dizisi-3 CRİT / Mumbai – Hindistan

0
0

Şehirlerdeki değişim ve başkalaşımlarla ilgili olarak üçüncü röportajımızı  CRİT ile gerçekleştirdik. Hindistan’lı ekip, gelecek kurgusunu yeni bir bakış açısı ile aktardılar. Ekibe düşüncelerini bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz.

TY. Dünyamız büyük bir hızla değişiyor. Tüm yenilikler doğrudan insanların yaşamını etkiler nitelikte. Bu evrimler, yüz sene içerisinde, evde, sokakta, belki de uzayda yaşayan insanların hayatını nasıl etkileyecek? Bu metamorfoz/başkalaşım nerede ve nasıl başlar diye düşünüyorsunuz?

TY. The world is changing very fast. All the innovations are directly connected to the life of people. In 100 years, how are these evolutions affect the life of people in the streets, at home including the possibility to live in the space? Where do you think the metamorphosis will start?

CRİT.  Biz, değişim ve geleceğin kendisindense, bir ‘fikir’ olarak gelecek ve değişime odaklanmayı tercih ediyoruz. Bu kavramlar, genel olarak spekülasyonlar için yararlı piyasa malzemeleri oluyor. Bu konularda gerçekçi olmak ise çok önemli.

 Yüz senelik bir gelecek spekülasyonu, bize göre gerçekçi ve mantıklı olmak için çok uzun bir aralık. Bu tahminlerde öne çıkan ilk seçenek ya yüksek teknoloji ütopyaları ya da tarihsel felaket haberciliği oluyor. Biz toplumun ikisinin karışımı bir formu olacağına inanıyoruz. Bir tanesi bilginin merkezileşmesi ile yüksek yenilik düzeyleri, hızlı ve etkili hareketler vb. getirirken; bir diğeri çevrenin bozulması, insanlar arası ideolojik ve sınıfsal kutuplar vb. geliştirecek diye tahmin ediyoruz. Bu koşulların bütününde şekillenecek bir yörüngede tahminler yapılabilir.

 Tarih sürekli bir fenomen olarak gelişir ve evrimleşir. Değişimler tek bir olaya veya yeniliğe bağlı olamaz. Her yenilik bir ekosistem içerisinde doğar ve bu ekosistem içerisinde çalışır. Bilgi yapısı ve strüktürü buna bir örnektir. Gündelik saklanan bilginin üretildiği, depolandığı, taşındığı ve erişilebildiği bir sistem vardır. Aynı anda dünyanın birçok yerinde birçok şey gerçekleşiyor. Bu evrimin belirli bir başlangıcını veya belirli bir etkisini işaretlemek ise çok zor.

Aynı zamanda, bu yeniliklerin ürettiği belirli bir etkiyi işaret etmek de oldukça güç. (Bunlar farklı farklı yerlerde farklı etkiler yaratır.) Bilgi ağı, bazı yerlerde işlem kolaylığı sağlarken; yüksek gözetim ve saldırı getirebilecek başka yerlerde ise parçalanabilir. Bazen sadece bir heves olarak bir yerlere konur, bazen yanlış veya çalışamaz olabilir, bazen de hayal edilen veya planlanandan tamamen farklı yollar getirir. Biz, evrime katkıda bulunan tüm bu seçeneklere inanıyoruz. Metamorfozun yani değişimin belli bir başlangıç noktası yoktur. Dönüşüm çok uzun zaman önce zaten başladı.

 

 CRİT. We would like to focus on the ‘idea’ of change and future rather than change and future themselves. To prdict a change and future is generally a feed to the market useful for speculations. It is important to be existential about this.

 A 100 year horizon is too long for a reasonable and logical speculations.One can only work with fantasies with such a time horizon – and such fantasies historically have often oscillated betw hightech utopia and a catastrophic ruin (we have in mind the works that have involved in speculating about the future – books, films, etc). We believe society will evolve in a morphed form having elements of the hightech and the ruin – while one can already predict high innovations in the realm of information centralisation, quick and efficient movements, etc; there will also be degradation of environment, polarities between people of different classes and ideologies, etc. The future will evolve as a morph of all such conditions and we can simply speculate the trajectories of such conditions.

History evolves as a continuous phenomenon and changes cannot be attributed to a single event or an invention. Every innovation is born in an ecosystem and has to work itself through the ecosystem. The  case of the information infrastructure is the best illustration of this. Everyday there is an innovation in the way information is produced, stored, moved and accessed. Many things are happening at the same time in different parts of the world. It is very difficult to pin-point a specific beginning to this evolution. At the same time, it is also difficult to pin-point a specific effect produced by these innovations – they affect different places differently – while at some places, they ease information and transactions, at other places they bring about high surveillance and intrusion, sometimes they get hacked, sometimes they are simply put in places as a fad, sometimes they are misused and abused, sometimes they don’t work at all, and most of the time they get worked out in completely new ways than imagined or planned. They start having their own lives.  We believe all of this contrinutes to the evolution. So there will be no one point of the metamorphosis – it has already begun long ago.

TY. Bu yarışma için çok değerli çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Birinci seçilen proje önerinizin en güçlü yanlarını bize aktarabilir misiniz?

TY. We have seen very valuable works for the contest. Can you just summarise the strenghts of your offer/project?

CRİT.  Bir önceki soruda da tartıştığımız gibi geleceği tahmin etmek için öncelikle mevcut koşullara ve nasıl geliştiklerine bakmak gerekiyor. Projemizde, şehrimiz Mumbai’nin gelecekteki dört yörüngesini tanımlamaya çalıştık. Bunlar:

  • Ekonomide değişim, ticaret ve finansın düşüş yaşayıp turizmin ivme kazanacağı;
  • Demografi değişikliği, insanların yaş ortalamasının artması ve şehrin yaşlı bir kent olması;
  • Şekil ve kültür değişimi, farklı insanlar arasında kutuplaşmayı arttıracak sosyal ve fiziksel sınırlar çizilmesi;
  • Çevre üzerine tartışmalar, sadece kriz olarak değil tutku olarak da…

Gelecekte bu yörüngeleri ile başa çıkmak için, projemize, biz kendi geleceklerini yapmak için farklı kişiler tarafından kullanılabilecek araçları geliştirdik.

Biz ileride tek bir gelecek senaryosuna inanmıyoruz. Farklı ihtimallerin oluşturabileceği farklı gelecekler tasarladık.  Bizim için mobilite/hareketlilik insanları farklı sistemler içerisinde yönlendirebilmek… Tasarladığımız araçlarla insanlar kendilerine ait gelecekleri çizebilirler.

 CRİT. As we discussed in the previous question, what could be done to deal with the future is to look at trajectories of existing conditions and how they would evolve. In our project, we identify four broad trajectories for the future of our city – Mumbai. These are: a change in economy, where trade and finance will see a decline and tourism and culture will see an increase; a change in demography, where the average age of people will increase and the city will become a city of the old; a change in form and culture, where social and phisical boundaries between different people in the city will harden and polarities will increase; and an increased discussion on environment – not only as a crises, but also as a fad.

To deal with these trajectories of the future, in our project, we devised tools that could be used by different people to make their own future – these ranged from developing new entreprises for old age to designing edges between different localities that are porous that encourage movement.

We believe that there cannot be one future, and we devised possibilities to bring about many futures. Mobility for us was the navigation of people through different systems of the urban and we devised tools for such navigation so that people can make thier own future.

TY. Bu tarz projeler genel olarak ülkemizde ‘ütopya’ olarak değerlendirilmeye devam etse de, geleceği inançla inşa edecek için bazı cesaretli kişiler de olmalı. Peki, siz, projenizin gerçekleşmesi için nasıl bir süreç ve yol öngörüyorsunuz?

TY. However, generally the people named this kind of projects like ‘utopia’ in our country, there should be some confident persons to believe and build the future. How do you see the process of your project coming into real?

 

CRİT. Aksine, bizim projemiz tam bir ütopik hayal eleştirisi – gerçekle, burayla ve şimdi ile alakalı. Bu proje aracılığı ile, insanların birçok türde meşgul olabileceği olanaklar oluşturulabilir ve biz insanların farklı türleri için farklı araçlar geliştirilebilir. Bu olasılıkların her birinin gerçeğe dönüşebiliyor olduğuna emin olduk.

Geleceğin tek bir fikirden ibaret olamayacağına ve çoklu senaryolar üretilebileceğine inanıyoruz. Biz de bu çoklu gelecek olasılıkları için mümkün olduğunca olası, ilgili ve gerçekçi yaklaşımlarda bulunduk.

CRİT. On the contrary, our project is a critique of the utopic imaginations – it is about the real, the here and the now. Through this project, we opened up many possibilities where many kinds of people may engage – we devised tools for different kinds of people. We made sure that each of these possibilities can be developed into a reality.

We believe that the future cannot be one idea and will develop in multiple ways – we created possibilities for such multiple futures – all real, relevant and possible.

Daha detaylı bilgiyi CRİT’in proje dökümanından inceleyebilirsiniz.

 

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir