1. Home
 2. MİMARLIK
 3. Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Eşdeğer Birincilik Ödülü (Profesyonel)
Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Eşdeğer Birincilik Ödülü (Profesyonel)

Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Eşdeğer Birincilik Ödülü (Profesyonel)

0
0

NEŞE YOLU’NUN KENTSEL VE KÜLTÜREL BAĞLARI

BİR ÜRETİM ORTAMI OLARAK DENİZLİ

Denizli ovası, tarih boyunca suyun gücünü ve bereketini arkasına alarak bir üretim ve ticaret merkezi konumunda oldu. Afrodisias, Hierapolis ve Laodikeia gibi büyük eskil (antik) kentlerin, ticaret ile birlikte sosyal yaşam ve sanatın da gelişmesinde büyük katkıları oldu. Sanat, toplumun gelişmesinde en önemli hızlandırıcı olarak yer aldı. Kentlerdeki, su ögeleri ve oyunları, o dönemin en önemlilerindendi.

Katman 1

KENTSEL BAĞLAR, BAĞLANTILAR

Denizli’de ana yerleşim alanları, fay hatları ve kentsel gelişim akslarının yönlendirmesi ile yer değiştirir. Kentin ana koridorları birer yay çizerek çevre illere bağlanır. Kuzeyde eskil kentlerin ve fayların sınırladığı alan, güneyde üniversite ve öğrenim yerleri ile gelişimini sürdürür. Doğusunda ekolojik alanlara yaslanır, batıda mahalle ve konut alanlarıyla gelişimini sürdürür.

Meserret sokağına bağlanan ara aks, üzerindeki sosyal ve öğrenim alanları ile dikkat çeker. Denizli’de derin bir öneme sahip olan tiyatrolar ve açık hava sinemaları bu aks boyunca çoğalır.

Meserret Sokağı, stadyumdan belediye meydanına bağlanan yayalaştırılmış bir sokak olarak kentsel belleğin izlerini barındırır. Sokağın ortasından Cengiz Bektaş’ın projesi ile eğim boyunca akan suyun izi, Denizli kentlerindeki canlandırma işlevini yerine getirir, sokağın neşesini çoğaltır.

diag

KÜLTÜREL BELLEK

Agoralar, toplanma alanları ve ana cadde ilişkileri Denizli’nin çevresinde birbirlerini ve kültürel belleği besleyen üç büyük antik kent, kentsel kültürel coğrafyayı (urban landscape), yerleşkelerinde en güzel şekilde kullanır.

Ticaret ve sanat merkezi olarak agoralar, sivil basilika ve stadyum ana koridorlara bağlanarak var olur. Çeşitli kullanımlara, zamana ve ihtiyaca göre oylum oluşturan agoralar, sosyal, sanatsal ve ticari hayatın yeşerdiği ve büyüdüğü önemli merkezlerdir.

Ana caddeler, ortak kullanım avluları ve alanları ile çoğalır. Toplanma alanları, su ögeleri ve renkli mermer döşeme desenleri ile şenlenir. Denizli ve çevresinde renkli bir çeşitlilik sunan mermerler, kentin bütününde kullanılır, alanları tanımlar.

diag2

KENTSEL ÖLÇEKTEKİ İYİLEŞTİRMELER

 1. YERLEŞKE MEMNUNİYETİ “MAHALLE”/ Güzel ve erişilebilir yapılar
 2. CANLANDIRICI AÇIK ALANLAR / Su başındaki toplaşmalar ve sızmalar ile proaktif dönüşüm
 3. “OYUN” ODAKLI SOKAK DENEYİMİ / Katılımcı, dönüşebilen, sürdürülebilir, değişime alan açabilen yerler
 4. SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLENDİRMELER
 5. GÖRSEL SÜREKLİLİK VE BÜTÜNLÜK

diag3

DENİZLİ KONAĞI MEYDANI // ANA ÇEKİRDEK KURGUSU

AÇIK KONAK BAHÇESİ, ORTAK OFİS ALANI, PANAYIR SOKAĞI VE ATÖLYELER

Denizli Konağında, ayda bir gün mahalleli ile pişirme günü yapılıyor ve yemekler gelenlere bahçede dağıtılıyor. Konağın içindeki oturma birimlerinin yanı sıra konağın yan tarafında yer alan oturma alanında da dinletiler, toplantılar gibi etkinlikler, suyla ilişkili olarak gerçekleşme imkanı buluyor.

A71628_1

Haftada bir gün sokakta panayır sokağında elişi pazarı kuruluyor. Haftada bir gün de katılımcılarla sokak atölyeleri düzenleniyor. Cam ve seramiğin yumuşak ve biçimlendirilebilen dokusu ile mahalle kültürü birlikte pişiriliyor. Sürecin görünür kılındığı gibi sonuç ürün de mahalleliyle buluşturuluyor.  Aynı zamanda mahallenin de sürece katılımı sağlanıyor.

Denizli Konağında, ayda bir gün mahalleli ile pişirme günü yapılıyor ve gelenlere bahçede dağıtılıyor. Konağın içindeki oturma birimlerinin yanı sıra konağın yan tarafında yer alan oturma alanında da dinletiler, toplanma gibi suyla ilişkili olarak gerçekleştirme imkanı sağlanıyor.

A71628_2

ÜÇÜNCÜL OYLUM OLARAK NEŞE YOLU

Neşe yolu, konut, öğrenim, ticari, kamu akslarını birbirine bağlayan bir alanda, yayalaştırılmış bir doğrultu olarak  etkileşim alanı sunar. Alana yaklaşımımız, ev ve iş arasındaki iletişim alanı  olarak sokakların, kentlinin ve kentin gelişiminde üçüncü oylumu oluşturması üzerine kurgulanır.

Toplulukların sosyal hayata katılımında, güncel ihtiyaçlarına ve kullanımlarına cevap verebilme yetisini kazanması; kişilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği, davranışlarını geliştirebileceği, “yaşanabilir” bir neşe yolu ile gelişecektir.

A71628_3

 • Paylaşılan sokak kültürünü, mahalleli, sanat girişimleri, üretimden satışa sunulan ticaret zincirindekiler, tasarımcılar ve yöneticiler ile birlikte  dönüştürecektir.
 • Mahalleye ait özgün bir kimlik; birlikte tasarım, birlikte yapım, birlikte deneyimleme ile ileriye taşınacaktır.
 • Katılımcı, özgür ve oyunlu bir ifade alanı açmak hedeflenmiştir.
 • Katılımcı bir dönüşüm, Neşe Yolu’nda kentsel iyileştirmeler yapılarak ve kolaylaştırıcı olarak “oyun”u kullanılarak geliştirmiştir, gerçekleştirilecektir.

A71628_2

 

NEŞE YOLU’NUN PAYLAŞILAN ANLATISI

Neşe Yolunun doğal aydınlanma durumu, alanın özellikleri, sızmalar, yeşil süreklilik, kullanıcı potansiyelleri ve güncel yoğunlukları göz önüne alınarak temas  noktaları belirlenip alana özgün, şimdiden geleceğe taşıyan anlatılar tasarlandı.

A71628_3A71628_3

A71628_3

A71628_4

NEŞE YOLU’NUN KÜLTÜREL, SANATSAL VE EKONOMİK EKOSİSTEMİ

Mahalle bazlı, küçük ölçekli işletmeler ile sanat ve tasarım üreticilerinin  neşe yolu boyunca birlikteliği  sürdürülebilir dönüşümün temeline oturtulmuştur.

Önerilen ticari işlevler:  Bakkal, kırtasiye, yufkacı vb.

Önerilen üreticiler:

 • Yeşilyuva Ayakkabı Üreticileri
 • Yatağan Bıçakçılık Üreticileri
 • Çal Üzüm Ürünleri Üreticileri
 • Buldan Bezi Ve Tasarımı Üreticileri
 • Kale-Tavas Gastronomi Ürünleri
 • Serinhisar Çerez Üreticileri
 • Robotik Tasarım Üreticileri
 • Çağdaş Resim Üreticileri

iso4

Alandaki sanat üreticileri, yaptıkları ile Neşe Yolu ile bütünleşerek burayı canlandırır. Sınırları kaldırır, farklı bir gözle sokağın deneyimlenmesini sağlar.

Denizli’nin başta gelen üretimleri ve üretim teknikleri, Kültürel Coğrafya Parkında sergilenen ilçeler ve özeliklerinin devamında tüm Neşe Yolunda ticari işleyişin mayası olarak kullanılır. Ortak çalışma alanları işbirliğinde yapılacak tasarım atölyeleri ile üreticilerin daha kaliteli sunuma yönelmesi sağlanır. Genç kuşağın, kentin bütününü kavraması, pratik tecrübe kazanması ve kültürel belleğin korunması hedeflenir.

PROJE EKİBİ
Merve Akdağ Öner, Ekip Temsilcisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar (Epigram Tasarım Mimarlık, Şehrine Ses Ver Disiplinlerarası Üretim)
Damla Doğaner, Yardımcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi
Mehmet Taylan Tosun, Yardımcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Öğrencisi
Murat Erdem, Danışman, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Yüksek Mühendisi

Sevgili ustamız Cengiz Bektaş’ın anısına sevgi ve saygıyla…

Şairlikle mimarlığın ne ilgisi var? İkisi de yoktan var ediyorlar.

Şiirin hepsi sizin bildiğiniz sözcüklerle kurulu,

ama sonunda size verdiği duygu, imgelem

gerçekten başka bir şey.

Mimarlıkta da kum var, çimento var, demir,

herkesin elinde var, su her yerde var.

Ama bütün bu gereçlerle yaptığınız şey

ayrımı ortaya koyan şey…

 

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir