Kullanım Koşulları

www.tasarimyarismalari.com sitesi Kullanım Koşulları / Sözleşmesi

ÖNEMLİ! KOŞULLARIN TÜMÜ DİKKATLE OKUNMALIDIR

1.Kullanım Koşulları: Bu Siteyi (www.tasarimyarismalari.com) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde web sitesini kullanmamanızı öneririz. Eğer siteye bağlanarak kullanmaya başladı iseniz bu web sitesi kullanma koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıma başladığınız andan itibaren burada yazılı koşullar siz ve site sahibi arasında bu web sitesinin ve servislerinin kullanımı konusunda bağlayıcı bir sözleşme niteliği kazanmış olacaktır. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden site sahibinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, site sahibinin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Şu kadar ki; www.tasarimyarismalari.com web sitesini ziyaret edenler, reklam,haber ve sponsorluk veren şirketlerin, web sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü’yü alarak kullanma hakkına sahiptirler. Internet’in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, www.tasarimyarismalari.com ‘un hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu web sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler. www.tasarimyarismalari.com web sitesi’ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve www.tasarimyarismalari.com’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı site sahibi tarafından beyan ve işbu web sitesi’ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

2.Değişiklikler ile Özel Madde ve Koşullar Ekleme: Site sahibi, istenilen herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin burada yazılı kullanım koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler ve eklenen maddeler taraflar üzerinde bağlayıcı olduğundan, en son kullanım koşullarından haberdar olunması için bu sayfanın düzenli olarak ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bu site ve servislerini, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanım, söz konusu hüküm ve değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel bir takım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir. Söz konusu hüküm ve şartlar üzerinde de herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Site üzerindeki bu yerlerin, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanımı, söz konusu özel hüküm ve şartları da kabul anlamını taşır.

3.Garanti Olmaması: Bu site ve servisler olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü herhangi bir garanti içermemektedir. Site sahibi, yazılı ya da sözlü, belirli bir amaca (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tarife uygunluk gibi zımni şartlar da dâhil olmak üzere) ya da ihlale karşı uygunluk garantileri dâhil olmak üzere (ancak bununla sınırlı kalmayarak) hiç bir garanti vermediğini beyan eder. Site sahibi, bu sitede yer alan işlev ve servislerin hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez. www.tasarimyarismalari.com sitesinde yer alan bilgi, haber, değerlendirme, yorum, görsel, istatistikî şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı site sahibi ve hazırlayıcılarının hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

4. MüdahaleYasağı: Siteye servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallerde hakkınızda cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası site sahibi tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde soruşturmayı yürütecek ilgili yasal kurumlarla işbirliğine gidilecektir. Site servislerinin güvenliği, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilmiş sayılacaktır:

* Kullanıcının, erişim yetkisi bulunmayan bir sunucu ya da hesaba oturum açması ya da oturum açma girişiminde bulunması,
* Kullanıcıya ait olmayan ya da kullanıcının kullanımına sunulmayan verilerin ele geçirilmesi ya da yetki dışı servislerden yararlanılmaya çalışılması,
* Herhangi bir sistem, alt sistem ya da iletişim ağı içinde izinsiz veri araştırması yapılması, verilerin taranması veya sistem güvenliğinde açık nokta bulma girişiminde bulunulması,
* Geçerli yetki olmaksızın güvenlik ya da yetkilendirme sistemleri üzerinde tahrifatta bulunulması, ‘hacking’ girişimi, değişiklik yapılması veya başka şekillerde sistemin yasa dışı ihlallerle bozukluğa uğratılması,
* Bir bilgisayarı ya da sitenin veya sunulan servislerin işletimini bozacak, zarar verecek, tahrip edecek veya engelleyecek yönde ve içerikte virüslü ya da başka bilgisayar programlama unsurlarının kullanılması,
* Herhangi bir sistem, veri ya da bilgiye müdahale edilmesi, çalışmasının engellenmesi ya da ele geçirilerek deşifre edilmesi,
* Hiçbir sınırlama olmaksızın, herhangi bir bilgisayar sisteminin aşırı yüklenmesini sağlayacak bir iletişim ağı trafiği oluşturularak sistemin çalışmaz duruma gelmesine neden olacak yollara başvurulması ve hatta bilgisayar sisteminin çökertilmesi (‘crashing’) yoluyla herhangi bir kullanıcı, ana makine (host) ya da iletişim ağına servis sunulmasının önlenmesi.
* Bir ya da daha fazla e-posta grubuna istenmediği halde aynı ya da benzer içerikli e-posta mesajları, toplu ticari reklâmlar ya da zincir mektuplar gönderilmesi,
* Site ve Servislerinin, başkasının yayın hakkı, ticari marka, patent ya da diğer mülki haklarını usulsüzce ele geçirmek için kullanılması,

Yukarıdaki eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi, kullanıcı ve üyelerin site ve servis erişimi sonlandırılır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi veya site sahibine karşı mali hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

5. Diğer Yasak Eylemler: Site ya da servislerinin kullanımı kapsamında yapılması yasak olan diğer eylemler şunlardır:
* Site ya da servislerini kullanarak yasa dışı, zarar verici; rahatsız ve taciz edici; karşıdakini yerici, iftira, tehdit ya da nefret duyguları içerikli veya başka şekillerde sakıncalı her türlü materyalin, başkalarının özel hayatlarına veya başka haklarına tecavüz edici ya da site sahibinin tamamen kendi inisiyatifi altında site ve servislerinde kullanılmaması ve gönderilmemesini öngördüğü her türlü materyalin posta, e-posta ya da başka bir yolla gönderimi,
* Karşı tarafla herhangi bir iletişimde bulunmak istemediğini bildirmiş kişilere e-posta gönderimi,
* Yürürlükteki herhangi bir yasa ya da hükmü ihlal edecek ya da hakkında kamu davası açılmasına sebebiyet verecek bir davranışta bulunma veya bu davranışa teşvik,
* Site ya da servislerinin işlerliğine zarar verici bir davranışta bulunma,
* E-posta ya da başka posta araçlarında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşun adını haksız şekilde kullanma; kimliğini veya şirket adını her ne şekilde olursa olsun yanlış bildirme veya tanıtma, bağlantı bilgilerinin herhangi bir bölümünde sahtecilik yapma, silme ya da değişiklik yapma,
* Yanıltıcı ticaretle uğraşma ya da yukarıda sözü edilen eylemlerin yapılmasına izin verme ya da yapılmasına yardımcı olma.
Site sahibi, herhangi bir servise ilişkin içeriği ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir Servis kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır (ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır).

6. Hizmetler: Sitede ücretsiz hizmetler vardır. Site sahibinin ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme hakkı saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

7. Bağımsızlık: Web sitesinde doğrudan veya link suretiyle dolaylı olarak yer alan veya alacak olan web sitesi sahipleri, yayıncıları kendi nam ve hesaplarına çalışan bağımsız “kişi” lerdir (gerçek kişi ve tüzel kişiler). Bu “kişi” lerin kendi web sitelerinde açıklayacakları ürün, iletişim, deneyim becerileri, vb. konulardaki bilgilerin tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

8. Bilgiler: Sitede yer alacak bilgiler/haber ve içerik diğer kaynaklardan da sağlanmaktadır. Site sahibi bu bilgilerin doğruluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir. Bu bilgi ve açıklamalara göre girişimde bulunan kişiler kendi girişimlerinin sonuçları nedeniyle site sahibi’ne husumet yöneltemezler. Site Sahibi, Site üzerinde yer alan bütün bilgileri, formları, tasarımı veya bir kısmını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.

9. Sitenin Kullanımı: Web sitesi kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, Site kullanıcısına özel bir garanti verilmemektedir. Siteye erişen kişiler bu sitede yer alan her türlü bilgiye göre girişimde bulunmak veya bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları tamamıyla kullanıcılara aittir. Sitede yer alan bilgiler, her türlü yazı, resim ve illüstrasyon hiçbir şekilde basılı ya da elektronik ortamda kaynak belirtmeden iktibas edilemez, dağıtılamaz, yayımlanamaz ya da içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

10. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı bilgileriniz, kullanıcı güvenliği ve bazı istatistikî değerlendirmeler için herhangi bir biçimde kullanılabilir. Kullanıcı siteye bağlandığında ya da kullanırken bilgisayarına “cookie”olarak adlandırılan bazı bilgiler yüklenebilir. Bu bilgilerle ziyaret özelleştirilmiş olur ve müteakip ziyaretlerde site kullanıcıyı önceden tanıma imkânı bulur. İstediğiniz takdirde bu bilgileri bilgisayarınızdan silebilir ya da bloke edebilirsiniz.

11. Fikri Haklar: Gizli ya da üzerinde fikri hak sahibi ya da maliki olunduğu düşünülen hiçbir materyal, bilgi, bu siteye gönderilemez ya da bu site aracılığıyla başka bir yere iletilemez. Bu siteye gönderilen ya da bu site aracılığıyla iletilen her türlü materyalin gizli ya da özel olmadığı kabul edilecektir. Ayrıca belirtilmediği sürece, site sahibi bu bilgilerin telif hakkı ücretine tabi olmadan, dünya çapında kullanımı, dağıtımı, iletimi, sergilenmesi, halka sunulması, çoğaltılması hakkını kayıtsız şartsız ve feshedilemez bir şekilde vermiş olursunuz. Ayrıca, site sahibinin (ve sizin adınıza hareket edenlerin) sitede ve site aracılığıyla kullandığınız herhangi bir konu, kavram, know-how (bilgi birikimi) veya fikri size ya da başkalarına ödeme yapmadan kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Kullanıcılar sitede yer alan bilgi ve materyalleri kaynak göstermeden alamaz, aktaramaz, alıntı yapamaz ve kullanamaz.

12. Üçüncü Kişi Web Sitelerinin Kullanımı: Site sahibi, kendi kontrolünde olmayan ve işletimi üçüncü kişiler tarafından yapılan web sitelerine link bağlantıları sağlayabilir. Bu sitede verilen bir link üzerinden bir üçüncü kişi web sitesine erişim yapıldığında risk tamamen kullanıcı ve üyeye aittir. Bir üçüncü kişi web sitesine kurulan link bağlantısında karşılaşılabilecek her türlü virüs veya başka zararlı elementten site sahibi sorumlu değildir. Site sahibi, link bağlantısı yapılan web siteleri ya da söz konusu web sitesi içeriğiyle ilgili herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk taşımadığı gibi, garanti de vermemektedir.

13. Kullanımda Kural İhlalinin Doğuracağı Sonuçlar: Burada yazılı koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişimi olması durumunda, sistemde mevcut bilgilerinizi reddetme ya da silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin site ve servislerine erişiminizi askıya alma ya da sonlandırma hakkı (zorunlu olmamakla birlikte) tamamen site sahibinin inisiyatifindedir. Bu koşulların üye ve/veya kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması ya da doğrudan ihlali durumu için de geçerlidir. Ayrıca, burada yazılı koşullarda yapılması yasaklanmış herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirmek amacıyla başka bir şirketin servislerinin kullanılması, eğer diğer şirket servisinin bu şekilde kullanımının site ve servislerimize herhangi bir şekilde olumsuz etkide bulunacağı kanaatine varılması durumu da ihlal kabul edilecektir. Site sahibinin, burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamamasının site sahibinin haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların veya çarelerin site sahibi için geçerli olmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz.

14. Google Adsense Uyarı: Bu mesaj, sitenin sahibi olduğumu ve bu sitenin Google AdSense program politikaları ile Şartlar ve Koşulları’na uygun olduğunu doğrulamaktadır: ca-pub-3171511797597991

 


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir