1. Home
 2. MİMARLIK
 3. Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması
Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması
0

Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

0
0
Başvuru tarihi geçmiştir

Yarışma Amacı: “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Talas kentsel belleğinde önemli buluşma ve paylaşma potansiyeli olarak yer alan Mevlana Meydanı ve parkı içerisinde ve çeperinde bulunan farklı mekânsal işlevler ile birlikte bu alanda kamusal açık/yarı açık, kapalı mekânlar kurgulanması, erişim ve dolaşım ilişkilerinin düzenlenmesi, alanın barındırdığı imgelerin kentlinin bilincinde yer edinmesi, alternatif farklı yaşam ögelerinin zenginleştirilerek artırılmasına katkı sağlanması, sosyo-kültürel üretim ve paylaşım potansiyelinin geliştirilmesi, gece ve gündüz yaşamını destekleyen kullanım ögelerinin etkinleştirilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, alanın güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına özgün, ekonomik, uygulanabilir, nitelikli mimari ve kentsel yaklaşımların; çağdaş, yenilikçi ve işlevsel çözümlerin öne çıkarılması, farklı sosyal katmanların bütüncül kullanımını dikkate alan, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde ve sürdürülebilir tasarım anlayışı hedefleyen projelerin belirlenmesi güzel sanatları teşvik eden meslek/ler ortamında etik değerlerin gelişmesi ve katılımcıların rekabet gücü kazanımlarına uygun ortamın sağlanması öncelikli olarak hedeflenmektedir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma İlanı: 06.07.2020
 • Soru Sormak İçin Son Gün: 23.07.2020
 • Yanıtların İlanı: 28.07.2020
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 14.09.2020
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıcı Tarihi: 17.09.2020
 • Sonuçların İlanı: 21.09.2020
 • Sergi ve Açılış Tarihi: daha sonra duyurulacaktır
 • Kolokyum ve Ödül Töreni : daha sonra duyurulacaktır.

Katılım Koşulları:

 • Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliğinin yarışmanın türü ile ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezası olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak;
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak;
 • Yarışmayı açan kurumda yarışmayla ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kayıt ettirmek. (Ekip olarak katılanlardan ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
Ödüller:
 • Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
 • Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
 • Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
 • 1.Mansiyon: 10.000 TL
 • 2. Mansiyon: 10.000 TL
 • 3.Mansiyon: 10.000 TL
 • Satın Alma Ödülü: 10.000 TL
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
YARIŞMA SİTESİ

LEAVE YOUR COMMENT

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir