1. Home
  2. Ertunç Öner

Ertunç Öner

Kayseri Melikgazi Buluşma Noktası Ulusal Fikir Yarışması

Ertunç Öner 0
0
0
Yarışma Amacı: Kayseri Melikgazi Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi kolektif katılımıyla duyuruya açılan “KAYSERİ MELİKGAZİ BULUŞMA NOKTASI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI” ile, kentte yaşayanların yarışma alanı olarak belirlenmiş bölgede buluşmalarına olanak sağlayan, yerin özellikleri üzerinden geliştirilmiş, şu anda atıl olan alanın kullanımına farklı işlevler getirecek  çağdaş ve yenilikçi tasarımlar üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma konusu çerçevesinde, […]

Isparta Belediyesi Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Ertunç Öner 13
-4
0
Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen ve belediyenin logosunun tasarlanması amacıyla açılan logo tasarım yarışması sonuçlandı. Kurum tarafından aşağıdaki açıklamanın yapıldığı yarışmada birincilik ödülü verilmezken, ikinci Yakup Düha Ünal , üçüncü ise Numan Şahinoldu. [quote] Isparta Belediyesi  Logo Tasarım yarışması sonuçlanmıştır. 1.lik  Uygun bir tasarım bulunamamıştır. 2.lik Yakup Düha ÜNAL 3.lük Numan ŞAHİN Katılımcılara teşekkür ederiz. [/quote]

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2020

Ertunç Öner 0
-2
0
Yarışma Amacı: Yarışmalar; Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek, Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma  değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak, Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak, Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek, 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek, amacıyla senede bir kez  gerçekleştirilmektedir. İlki  […]

İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması

Ertunç Öner 0
0
0
Yarışma Amacı: “İstanbul’un Mezarları Tasarım Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorun ele alınırken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı geliştiren tasarım ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin ve yan disiplinlerin […]

Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Eşdeğer Birincilik Ödülü (Profesyonel)

Ertunç Öner 0
-2
0
Alana yaklaşımımız, ev ve iş arasındaki iletişim alanı olarak sokakların, kentlinin ve kentin gelişiminde üçüncü oylumu oluşturması üzerine kurgulanır.

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

Ertunç Öner 0
-2
0
Yarışma alanı olarak belirlenen Meserret Sokak özelinde mekânsal niteliklerin geliştirilmesine katkı koymak üzere, mimari-kentsel çevre kuramları ve pratikleri bağlamında mekânsal niteliği yüksek, kentsel-kamusal açık mekân ve toplumsallıklar üretilmesine imkân verecek  tasarım fikirlerinin elde edilmesi amacıyla düzenlenen Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Yaşam Kültürü Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı. Öğrenci ve profesyonel kategorisinde ödül grupları belirlendi. Profesyonel […]

31. Ankara Uluslararası Film Festivali Festival Afiş Tasarımı Yarışması Sonuçlandı

Ertunç Öner 0
-1
0
31. Ankara Uluslararası Film Festivali 3-11 Eylül 2020 tarihleri arasında, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (DÜNYAKİV) tarafından gerçekleştirilecek festival afişinin belirlenmesi hedefiyle düzenlenen  afiş tasarım yarışması sonuçlandı. Jüri, katılımcılar arasından Esin Güler’in eserini 31. Ankara Uluslararası Film Festivali‘nin afişi olarak belirledi. 1998 Bursa doğumlu, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Esin Güler afişi tasarlarken neler düşündüğünü şöyle […]

Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

Ertunç Öner 0
-1
0
Yarışma Amacı: “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Talas kentsel belleğinde önemli buluşma ve paylaşma potansiyeli olarak yer alan Mevlana Meydanı ve parkı içerisinde ve çeperinde bulunan farklı mekânsal işlevler ile […]

Salacak Kıyısı Tasarım Yarışması

Ertunç Öner 0
-1
0
Yarışma Amacı: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır. Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (halihazır dwg […]

Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması

Ertunç Öner 0
0
0
Yarışma Amacı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü tarafından açılan Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nın son teslim tarihi 13 Ekim 2020 Salı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest […]